BLOG: Samo kažem… Muzika

1229
Samo kazem... Muzika

Iako čvrsto verujem da elektronska muzika ima svoj smisao, primetno je da ljudi zanemaruju ili čak u potpunosti stavljaju u podređen položaj ono što elektronska muzika ima da kaže kroz samo slušanje njene melodije, ritma i harmonije, kao i osećaje koje tom prilikom stvara. Ne mogu, a da ne primetim da dešavanja više služe svrsi čekiranja, slikanja, pospešivanja dejstva droga, estradiranja, nego uživanju u slušanju i emocionalnom iskustvu koje sa sobom muzika nosi, što svakako degradira lepotu i smisao nje same. Jasno je meni da sve to potiče iz ličnih motiva, što od strane slušaoca, što od samog izvođača, koji su svakako svima drugačiji…

Dodao bih i važnost izgradnje sopstvenog muzičkog identiteta, tako da ono što voljeni DJ/producent pušta ne bude jedina merljivost kvaliteta, nego u tome videti svojevrstan priručnik koji pomaže u tom formiranju i difinisanju sopstvenog zvuka koji nas emocionalno, duhovno i fizički ispunjava.

Muzika Samo kazem...

Igranje nisam hteo da navedem kao jedan od ključnih faktora uživanja u muzici, iako to svakako jeste, jer više na to gledam kao na fizičko iskazivanje zadovoljstva i neki svoj lični doprinos celokupnom pozitivnom ugođaju. Naravno, nesporan je uticaj igranja u istoriji razvoja muzike, s’ obzirom na usađenost ritma u telu čoveka (ritam u radu srca, hodu, disanju, puls, itd).

Smisao teksta nije uopšte bila u svaljivanju krivice, već u iznošenju mišljenja (makar bilo i pogrešno) iz neke svoje tačke gledišta. Hteo sam ovim tekstom da iskažem značaj emocionalnog iskustva i istinskog slušanja koje je zapostavljeno…

I za kraj bih dodao globalnu definiciju psihologa o muzici: “Muzika je najrazgovetniji, najartikulisaniji jezik nesvesnog. Muzički sadržaj je najjači čulni stimulans za koji se zna. Ona deluje na naše emocionalne sposobnosti jače i brže nego bilo koja druga aktivnost.

Autor: Igor Saveski