Belgrade Afterhours ekipa večeras u Dotu

744

Belgrade Afterhours Showcase žurka u klubu Dot večeras. Po prvi put Belgrade Afterhours ekipa u Francuskoj 6!

Belgrade Afterhours Mancha MarkPanic Pion Dot

Dobro poznati dvojac Mancha & MarkPanic i stari znalac DJ Pion će vas opčiniti dobrom muzikom i pozitivnim vajbom da ćete đuskati do jutra!

Mancha & MarkPanic @Mixcloud
Pion @SoundCloud